Один день, два судебных заседания и два преступления.

  Автор:
  2020

Клятвоотступники

Нарушители присяги судьи Украины. Судьи Приморского районного суда г. Одессы:

Пыслар Виктор Петрович и Лабунский Владимир Николаевич.

Сегодня состоялись два судебных заседания, в которых я обжаловал невнесение моих заявлений о совершённых уголовных правонарушений в ЕРДР. Краткий комментарий по сути проблемы. Согласно статьи 214 УПК Украины, на сегодня ни прокурор ни следователь, не имеет права решать: возбуждать уголовное дело или нет, как это было в УПК Украины 1960 года. С 2012 года в УПК есть статья 214, которая согласно части 1, обязывает внести заявления о совершённых уголовных правонарушений в ЕРДР и незамедлительно начать досудебное расследование по уголовному производству.

Более того, частью 4 вышеназванной статьи, такое действие как невнесение заявления о совершённом уголовном правонарушении в ЕРДР вообще не предусмотрено действующим законодательством. Приведу полностью статью 214 УПК Украины:

1. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

2. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.
3. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.
4. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.
правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

5. До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про:
1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела;
5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
6) прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування;
7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.
У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.
6. Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє прокурора про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п’ятою цієї статті.
7. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

Таким образом, согласно действующего УПК Украины от 2012 года, такое право как решать прокурору, следователю вносить или не вносить заявление в ЕРДР, что согласно УПК Украины 1960 года равнозначно было возбуждение уголовного дела — отсутствует. И более того, невнесение такого заявления в ЕРДР даже не предусмотрено законодательством. Что согласно статьи 19 Конституции Украины, которой должностное лицо обязано действовать исключительно в рамках предоставленных полномочий и в способ предусмотренный действующим законодательством, является превышением должностных полномочий в интересах третьего лица, и является уголовной ответственностью согласно предусмотренной статьёй 365 УК Украины. И предусматривает максимальное наказание лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Прибыв сегодня на эти два заседания, я принёс дополнительные доказательства совершённых уголовных правонарушений должностными лицами прокуратуры Одесской области. Где они были приобщены к материалам дела. Это очень важно, так как судья принимая правосудное решение, обязан принять его на основании всех имеющихся у него доводов и доказательств обоих сторон, что как раз и является состязательностью сторон и равноправием перед судом.
Как это было. Судья Пысларь В.П.:
Который принимает такое решение:
Пылларь отказ по 214 в отношении Жученко
iмg985

Затем мою жалобу рассматривает судья Лабунский В.Н.:
Который тоже принимает решение от имени Украины:
Лабунский отказ по 214 в отношении Жученко
iмg994
Согласно того, что ни в первом ни во втором решении суда даже упоминания нет о дополнительных моих доводов, которые были приобщены в зале суда, я делаю вывод, что данные решения были уже написаны ещё до судебного рассмотрения, что уже доказывает о неправосудности принятых решений. Что к слову также является уголовной ответственностью согласно статьи 375 УК Украины, которой предусмотрено максимальное наказание лишение свободы до 5 лет.

Интересная статья? Поделитесь ею пожалуйста с другими:
Оставьте свой комментарий:

на Блоге
в Вконтакте
в Фейсбук